องค์การค้าของ สกสค


Eigentümer chanato80


Typ Serie
24 / 7
Status 100% Online
Letzte Überprüfung 09/03/2018

Missionen 6
Gesamtlänge 7.01km
EFF 2.78
Gesamtzeit
Zu Fuß 2St. 15m / 22m 32s Ø
Per Fahrrad 57m 53s / 09m 38s Ø

Portale 48  /  8 Ø
Unique Portale 48
Distanz Start / Endportal: 6.45 km

Hacks 48


Fortbewegungsmittel
Zu Fuß (0%)
Per Fahrrad (0%)
Auto (0%)
Mosaik
Barrierefreiheit
Anstrengung
Wegführung

Nächstliegende Mosaike:
- พ่อขุนรา...2.88 km
- Sport Authority of Thail...2.95 km
- Road to Sports3.03 km

Beschreibung

จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติครูใน ปี พ.ศ.๒๔๘๘ ในชื่อองค์การค้าของคุรุสภาเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๙๓ โดยเป็นองค์การผู้เป็นเจ้าของศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ปัจจุบันมี ๙ สาขา