Home Profil

Profil


JondalsTom


Erstellt
Mosaike 2
Missionen gesamt 71 / 150
Gelöschte Missionen 0

Aktivität
Kommentare 0
Favoriten 4
ToDo Liste 0
Absolvierte Mosaike 12

Eingereichte Mosaike 0


# Name Portale Aktion
1 Magasinparken 9 Beliebig En liten gåtur i Magasinparken
2 Korset 6 Beliebig Turmål Historisk sted
3 Kongsberg skisenter 6 Beliebig Kongsberg skisenter er et alpinanlegg som ligger i Funkelia i Kongsberg. Anlegget har en høydeforskjell på 330 m og har tilsammen ca. 12 kilometer med preparerte løyper, en stolheis
4 Kongsberg sentrum 6 Beliebig Kongsberg ble grunnlagt av kong Christian IV i 1624 etter at det var blitt funnet sølv der året før. Bergstaden Konningsberg og kongelig sølvverk ble anlagt året etter.
5 Kongsberg stasjon 6 Beliebig Den opprinnelige stasjonen ble åpnet i 1871 da Randsfjordbanens sidelinje Hokksund–Kongsberg sto ferdig. Ny stasjon med nåværende plassering ble tatt i bruk i 1917.
6 Kronene i Håvet 6 Beliebig Fra kong Frederik 4. var i bergstaden i 1704, har det vært vanlig at de kongene som har besøkt Kongsberg for første gang har fått monogrammene sine hugget inn i fjellveggen øverst i Håvet. Også de kon
7 Vegmuseum 6 Beliebig En liten rusletur på Norsk vegmuseum. Statens vegvesen har ansvaret for å ta vare på kulturminner. Her er en samling av gamle grensestener.
8 Den Kongelige Mynt 6 Beliebig Området rundt mynta
9 Bergseminaret 7 Der Reihe nach «Det Kongelige Norske Bergseminarium» Europas første institusjon for høyere utdannelse i bergteknikk. Grunnlagt på Kongsberg 19. september 1757 etter kongelig resolusjon.
10 KONGENS GRUVE 7 Der Reihe nach Sølvgruvene, kulturminne.Inngangen til Kongens gruve 342 meter under overflaten og 2300 meter inn i fjellet. Bli kjent med museumsområdet .
11 Vassdragsmuseet 6 Der Reihe nach Vassdragsmuseet inneholder en utstilling om kraftproduksjon, en utstilling om historien til brannvesenet i Kongsberg og en utstilling kalt Lokshallen.
12 Norsk Bergverksmuseum 6 Beliebig Området rundt Norsk Bergverksmuseum Norsk Bergverksmuseum er et kultur- og naturhistorisk museum som forvalter det nasjonale kulturminnet Kongsberg Sølvverk med bygninger og samlinger, og har nasjonal
13 Heistadmoen Skistadion 6 Beliebig Heistadmoen Skistadion har skiløyper av ulik karakter. Løypenettet består av ulike runder og distanser som ble brukt bla. under NM 2006.
14 Celleputten 6 Beliebig Historisk fottur på Holtefjell
15 Norsk Vassdragsmuseum 8 Beliebig Fottur på Norsk Vassdragsmuseum. Ta en runde innom vassdragsvesenets egen natursti på museumsområdet . Mange fine poster for å lære om livet i strandsonen.
16 Aktivitetsplassen ved Sølvgruvene 6 Der Reihe nach Aktivitetsplassen ved Sølvgruvene Sølvverkets egen natursti med info om skogs og kulturminner.
17 Norsk Vegmuseum Labro 6 Beliebig Norsk Vegmuseum Labro Vegmuseet åpnet våren 2002. Fra begynnelsen av var målsettingen å vise veghistorien i Buskerud.
18 Sandsvær sparebank 6 Beliebig Liten gåtur rundt banken
19 Sakkerhusene 6 Der Reihe nach Sakkerhusene – sølvverksarbeidernes ”arbeidsbrakker” Husene ble oppført mellom 1867 og 1874, og fungerte som arbeiderbrakker for sølvverksarbeidere.
20 Kongsberg Numedalsveien 6 Beliebig På vei til Numedal
21 Kongsberg rådhus 8 Beliebig En liten spasertur rundt Kongsberg rådhus
22 Sachen Kongsberg 7 Beliebig Rusletur på sachsen
23 Lågdalsmuseet 6 Beliebig Lågdalsmuseet er et kulturhistorisk museum for Kongsberg, Sandsvær og Numedal grunnlagt i 1924. Museet ligger på gamle Glitre gårds løkkeområde.
24 Kongsberg kirke 7 Der Reihe nach En liten spasertur rundt Kirka. Kirken er en særpreget og rikt utstyrt rokokko-kirke, innviet i 1761. Kirken bærer i stor grad preg av at det var to tyske fagfolk, med hver sin helt ulike stil.
25 Labromuseene 8 Beliebig Labromuseene består av Norsk Vassdragsmuseum, Numedalslågens Fløtningsmuseum og Norsk Vegmuseum Labro. Navnet Labro betyr ”brua over Lågen
26 Fløtningsmuseet 6 Beliebig Fløtningsmuseet ligger i Damhuset og presenterer tømmerfløtningens historie i Numedalsvassdraget. Museet synliggjør også skogen og tømmerhogstens viktige plass i dalføret.
27 Apotek Mynten 6 Beliebig Spasertur ved Apotek Mynten. Det har vært apotek her helt siden opprettelsen av Kongsberg Apotek ca. 1690, som var blant de første apotekene i Norge.
28 Campus Kongberg 8 Beliebig Spasertur rundt Krona. Når du studerer på Kongsberg, sitter du midt i det teknologiske smørøyet i Norge
29 Knutetårnet 7 Beliebig Et besøk på Jonsknuten